Eftergivelse af vandafgift ved lækage

Som udgangspunkt er det muligt at få eftergivet vandspild.

Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

Det skal være tale om en privat bolig, der skal være tale om en skjult lækage, og det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.

Der skal betales en selvrisiko på 300 m3 og det anslåede aårlige forbrug.

Vandværket skal herefter tage stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt og udfylde skemaet som dokumentation til SKAT.

Vandværket skal blandt andet skrive under på, at det er vi er enige i, at der er tale om en skjult lækage, og at forbrugeren er uden skyld i vandspildet.

Når det er gjort, er vi forpligtet til at eftergive vores andel af udgifterne.

Hent ansøgningsskema her.

Problemer med vandet?

Har vandet været lukket i længere tid, kan der forekomme mindre mængder af mangan i vandet. Det farver vandet brunt men er fuldstændig ufarligt at drikke. Indholdet af mangan og farven i vandet forsvinder som regel efter et døgns tid.

Oplever du problemer?

Så kontakt
Kaj Agertoft, daglig drift
mobil: 2025 4092
eller send en e-mail til fltvand@mail123.dk
 
eller 
 
Henrik Bergholdt, daglig drift
mobil: 5166 6070